Velkommen til Moder Jord Parken

Stedet er fyldt med energi, frodighed og virkelyst og er på alle årstider givende at besøge. Alle er velkomne. I den tid vi lever i, med krig og ufred, stress, travlhed og jag, har vi mere og mere behov for at finde steder, hvor vi kan trække os tilbage og reflektere over livet – glæder og sorger – fortid og fremtid. Reflektere med inspiration fra naturen, der kan hjælpe med at bringe os tilbage til vores rødder.

I Moder Jord Parken, tilbyder vi plads til ro og refleksion. Enten på de siddepladser, der er etableret rundt i parken, eller medens du går rundt og betragter parkens skulpturer og den dyrefauna, der holder til her.

God læselyst

Moder Jord Parken

Moder Jord Parken –  biodiversitet, fællesskaber og bæredygtighed

Alle snakker om bæredygtighed. Men hvad er det egentlig. I Moder Jord Parken arbejder vi primært mod at opnå bæredygtighed i et klimamæssigt samt socialt perspektiv. Tiden kalder på det. For at gøre bæredygtighed mere tilgængeligt er det netop de små bidrag, der er med til at gøre den store forskel. De bidrag man kan forstå, og som man kan indpasse i sin egen hverdag. FN’s verdensmål er et rigtig godt udgangspunkt for at forstå og igangsætte tanker om, hvad vi kan gøre for at bidrage til at øge biodiversiteten, understøtte den sociale bæredygtighed, og i det hele taget forstå, hvordan alt det vi gør i hverdagen, påvirker vores verden – både positivt og negativt.

I Moder Jord Parken har vi valgt relevante Verdensmålspunkter ud:

3 Sundhed og trivsel – et godt sted at være – Moder Jord Parken bidrager til mere ro og bedre trivsel

Parken er og skal være et sted for ro og stilhed. Et sted hvor man kan få en pause fra en travl hverdag og nyde den rå natur i dens forskellige former. Man kan møde sin sindstilstand i de skulpturer der er i parken – blive mødt og få en mulighed for at dvæle i den sorg eller den glæde, man har i nuet.

12 Ansvarligt forbrug og produktion – Moder Jord Parken er økologisk i tankegang, produktion og salg af varer

De materialer der anvendes til at opføre til bygninger og anlæg til vores aktiviteter, er lokale og genbrug. De råvarer der bruges i cafeen er dyrket lokalt og økologisk

4 Kvalitetsuddannelse – Moder Jord Parken som sted for udvikling af nye arter, viden om natur, fordybelse…

Moder jord parken indgår sammen med institutioner fra alle egne af Danmark samarbejder, hvor Parken tilbyder et udendørs læringsrum. Landskabsarkitekten, biologen, børn, unge og ældre der studerer forskellige plante-, fugle- og insektarter osv. Vi vil godt være med til, via den natur vi kan tilbyde, at bringe forskning og uddannelse videre, være med til at understøtte kreativitet, nysgerrighed og viden.

15 Livet på land – Moder Jord Parken arbejder med at fremme nye modstandsdygtige arter – øge biodiversiteten

Moder Jord Parken rummer en rig biodiversitet, og de nye anlæg vi arbejder på at etablere, vil tage afsæt i, hvordan vi kan tiltrække nye arter. Vi skal have mariehønen og sommerfuglene og andre truede insekter tilbage.

7 Bæredygtig energi – Moder Jord Parken er drevet af solenergi

Vi har solceller der giver os strømmen til de aktiviteter vi har.

6 Fred, retfærdighed og stærke institutioner – Moder Jord Parken – et sted hvor fællesskaber kan opstå og gro

Vi arbejder med frivillige om, at skabe ‘ET STED’. Et sted hvor man lige meget hvem man er, kan være som den man er. Indgå i et fællesskab der sammen løfter stedet, og gør det rummeligt for endnu flere.

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund – Moder Jord Parken gør noget for lokalsamfundet

Med Moder Jord Parken har vi skabt et rum for lokalsamfundet, hvor man kan mødes i et fællesskab omkring kunst, kreativitet, reflektion og fordybelse. Vi indgår i lokalsamfundet og interagerer med de behov, der er.

17 Partnerskab for handling – Moder Jord Parken vil samarbejde med virksomheder, der ønsker at være med til at gøre en forskel

Også virksomheder har brug for kulturdannelse, innovation og styrkede medarbejdere. Moder Jord Parken stiller sig til rådighed for skabelse af en kreativ inspirationsramme for virksomheder og deres medarbejdere.