Bronzestøberi

Parkens Bronzestøberi

Æbleblomst Gård ligger tæt på fundstedet for de ca. 3000 år gamle Bronzelurer fra Brudevælte (Udstillet på Nationalmuseet samt på Eremitagemuseet i Sct. Petersborg). Ud fra såvel

Bronzelurer som fundne økser, kar og ikke mindst Solvognen fra Odsherred, kan vi udover beherskelsen af det ældgamle støberihåndværk ane en religion, hvor solen som den højeste guddommelige magt var i centrum og blev opfattet som kilden til jordens og menneskers frugtbarhed. Ifølge mytologien, havde denne religion ritualer som sørgede for, at den bronzefarvede sol genopstod hver morgen og at hvert forår ville få kraft, så livet kunne fortsætte sin cyklus i evighed.

Bronzelurerne fra Brudevælte minder os om, at der til alle tider har været metal imellem hænderne hos denne egns beboere, og den dag i dag fungerer Æbleblomst Gård som et Bronzestøberi i midten af Nordsjælland.